Oświata

"ZACZAROWANY ŚWIAT NAUKI", CZYLI PROJEKT UNIJNY W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR

 

Od grudnia 2013 r. do czerwca 2015r. w Gimnazjum Publicznym nr1 w Grodkowie realizowany był projekt unijny „Zaczarowany świat nauki” w ramach konkursu zamkniętego nr 1/PKOL/9.1.2/2013 dotyczącego Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Gimnazjum realizowało go wspólnie z Agencją Reklamową LEADER Marek Brodowski.

Łączna wartość projektu to niebagatelna kwota - 196 141,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wyniosło 166 720,58 zł. Koszty własne to m.in. wynajem sal lekcyjnych, sal komputerowych, jak też użyczenie autobusów przez Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie.

Uwaga! W ciągu najbliższych dni będą mocne opady deszczu!

Ogłoszenia o prace

  • Data aktualizacji: 2019-09-23 12:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 52 833